Kriterier for praktisk bistand

Kriterier for praktisk bistand

Hvem har rett til praktisk bistand:

 • Pasient – og brukerrettighetsloven (§ 2-1 a) regulerer pasienters og brukeres rettigheter til nødvendige helse- og omsorgstjenester.
 • Helse- og omsorgstjenesteloven (kap.3 § 3-1, § 3-2) regulerer kommunens plikter og overordnede ansvar.

Praktisk bistand tildeles med utgangspunkt i visjonen » hjelp til selvhjelp». Du vil få tjenester som ivaretar det du trenger hjelp og støtte til, samtidig som du opprettholder de aktivitetene du mestrer så lenge som mulig.

Målet er at tjenesten skal støtte den som får hjelp til å ha et aktivt liv og klare seg selv best mulig.

Praktisk bistand blir tildelt etter den enkeltes behov.

Den enkelte har selv ansvar for eget liv og mestring av dette.

Bruker må være villig til å installere aktuelle hjelpemidler i hjemmet.

 

Hva kan du få hjelp til:

Alminnelig rengjøring av rom som er i daglig bruk.

 

Tjenesten vil ikke inneholde:

 • Pussing av sølvtøy
 • Stryke tøy
 • Vindusvask
 • Rengjøring av områder over «skulderhøyde»
 • Hagearbeid
 • Storrengjøring
 • Innvendig skapvask
 • Rydde og vaske opp etter besøkende
 • Rengjøring etter kjæledyr
 • Baking
 • Flytting av store møbler og tepper

 

Ved røyk i hjemmet kreves det utlufting før den ansatte kommer. Det er heller ikke lov å røyke så lenge ansatte er tilstede.

 

Betaling for praktisk bistand:

Du betaler egenandel for hjemmehjelp i henhold til gjeldende satser i Strand kommune.

Betalingen er inntektsregulert.

 

Hvordan går du frem:

Søknaden skal være skriftlig. Link til søknadsskjema

 

Ved spørsmål kontakt koordinator:

Tau: 51742321/51742322

Jørpeland: 51742407

 

Vurdering av søknaden:

Koordinator tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for vurderingsbesøk.

Det blir blant annet vurdert:

 • Dine egne muligheter for å klare eller ta del i oppgavene.
 • Har du ektefelle, familie eller andre frivillige som kan utføre, eller ta del i oppgavene.

 

Standard for tildeling av praktisk bistand er hver 3. uke, hver enkelt søknad blir behandlet individuelt.

Du vil få et skriftlig vedtak med informasjon om søknaden er innvilget eller avslått.

 

Til Informasjon:

Annet alternativ er å benytte seg av tilbud på det private markedet.