Praktisk bistand

Praktisk bistand tildeles med utgangspunkt i visjonen "hjelp til selvhjelp". Du vil få tjenester som ivaretar det du trenger hjelp og støtte til, samtidig som du opprettholder de aktivitetene du mestrer så lenge som mulig.

Astri Hatteland
Spesialsykepleier
E-post
Telefon 51 74 23 21
Mobil 400 39 577
Wenke Eskedal
Koordinator
E-post
Telefon 51 74 24 07