Praktisk bistand

Praktisk bistand tildeles med utgangspunkt i visjonen "hjelp til selvhjelp". Du vil få tjenester som ivaretar det du trenger hjelp og støtte til, samtidig som du opprettholder de aktivitetene du mestrer så lenge som mulig.