Hjemmeesykepleie og praktisk bistand

Hjemmeesykepleie og praktisk bistand

Praktisk bistand (hjemmehjelp) og hjemmesykepleie er et tilbud til deg som trenger hjelp i hverdagen på grunn av sykdom eller funksjonshemning.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Praktisk bistand kan være å bestille matvarer, rengjøre eller hjelp til klesvask.
Hjemmesykepleieren kan veilede deg eller hjelpe deg med for eksempel

  • medisiner og medisinske prosedyrer
  • daglig stell
  • sårbehandling
  • veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • praktiske ting som å stå opp, legge deg og toalettbesøk
  • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi og liknende)

Slik søker du

Du søker om hjemmesykepleie eller praktisk bistand ved å sende inn en generell søknad om helse – og omsorgstjenester. I søknaden beskriver du hva du trenger hjelp til.  Vi vurderer sammen med deg om hjemmesykepleie, praktisk bistand eller andre tjenester kan passe.

Gå til søknadssiden for helse- og omsorgtjenester

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål kontakt koordinator:
Tau: 948 69 165
Jørpeland: 905 95 812

Betaling for hjemmehjelp

  • Du betaler egenandel for hjemmehjelp etter gjeldende satser i Strand kommune.
  • Betalingen er inntektsregulert.

Vurdering av søknaden

Koordinator kontakter deg og avtaler tidspunkt for vurderingsbesøk.

Det blir blant annet vurdert:

  • Dine egne muligheter for å klare eller ta del i oppgavene.
  • Har du ektefelle, familie eller andre frivillige som kan utføre, eller ta del i oppgavene.

Standard for tildeling av praktisk bistand er hver 3. uke, hver enkelt søknad blir behandlet individuelt.

Du vil få et skriftlig brev med informasjon om søknaden er innvilget eller avslått.

Til Informasjon:

Annet alternativ er å benytte seg av tilbud på det private markedet.