Hjemmesykepleie, Distrikt Tau

Hjemmesykepleie, Distrikt Tau

Dere finner våre kontorlokaler på Tautunet. 

Vi gir tjeneste til brukere som bor i eget hjem. Dette inkluderer 26 leiligheter i bofellesskap på Tautunet.


Hjemmesykepleien på Tau arbeider for at flest mulig skal kunne bo hjemme med riktig hjelp og med fokus på våre brukere.

Distrikt Tau strekker seg fra Døvik i nord til Solbakk i sør.

Omsorgstjenester Tau
Kontaktperson
Telefon 90 14 95 19

Adresse

Ryfylkevegen 1961, 4120 Tau