Hjemmesykepleie, Jørpeland

Hjemmesykepleien Jørpeland
Du finner våre kontorlokaler på Jonsokberget.

Vi gir tjeneste til brukere som bor i eget hjem. Dette inkluderer 16 leiligheter i bofellesskap CH og CU, og 18 serviceleiligheter DH og DU på Jonsokberget.

Vi arbeider for trivsel og kvalitet i tjenesten og har fokus på brukeren!

Hjemmesykepleien på Jørpeland dekker fra Nag i nord til Idsø i sør.

Hjemmesykepleien gir nødvendig helsehjelp i hjemmet, og jobber etter prinsippet om hjelp til selvhjelp.


Hjemmesykepleien kan hjelpe til med av/påkledning, personlig hygiene, toalettbesøk, hjelp til mat, dusj, medisinhåndtering, sårstell, annen medisinsk oppfølgning o.s.v
De som jobber der er hovedsakelig autoriserte helsepersonell som sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere.

De ansatte i hjemmesykepleien har forskjellig bakgrunn, utdannelse og funksjon, og virksomhetene legger vekt på å møte brukerne med trygghet, tillit og fleksibilitet.

De gir hjelp til alle aldersgrupper som har et behov for nødvendig helsehjelp.


Alle som mottar hjelp fra hjemmesykepleien får et enkeltvedtak fattet av saksbehandler. Dette vedtaket beskriver hva tjeneste du vil få. Det er mulig å klage på ett vedtak og opplysninger om dette er vedlagt hvert enkeltvedtak.

Hjemmesykepleien Jørpeland
Kontaktperson
Telefon 51 74 24 07
Mobil 905 95 812