Hjemmehjelp Tau

Dersom du pga sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker ikke klarer å utføre de daglige gjøremålene selv, kan du søke om praktisk bistand. Søknaden må være skriftlig. Behovet blir vurdert individuelt, og blir jevnlig revurdert. Hjelp til selvhjelp vil være fokus i vurdering av hjelpebehovet. Standard er 2 timer hver 3.uke

Hjemmehjelp innebærer praktisk bistand til alminnelig rengjøring av rom som er i daglig bruk, klesvask, skift av sengtøy, eventuelt hjelp til innkjøp av matvarer.

 Du betaler egenandel for hjemmehjelp til gjeldene satser i Strand kommune.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Omsorg Distrikt Tau
Leder: Solveig Lande Besøksadresse: Ryfylkevegen 1961
Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : solveig.lande@strand.kommune.no
Telefon
: 51 74 24 00

Faks
: 51 74 24 02
Org.nr.
: 964 978 751