Hjemmehjelp Jørpeland

Dersom du pga sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker ikke klarer å utføre de daglige gjøremålene selv, kan du søke om praktisk bistand. Søknaden må være skriftlig. Behovet blir vurdert individuelt, og blir jevnlig revurdert. Hjelp til selvhjelp vil være fokus i vurdering av hjelpebehovet. Standard er 2 timer hver 3.uke

Hjemmehjelp innebærer praktisk bistand til alminnelig rengjøring av rom som er i daglig bruk, klesvask, skift av sengtøy, eventuelt hjelp til innkjøp av matvarer.

Du betaler egenandel for hjemmehjelp til gjeldene satser i Strand kommune.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Rådhuset

Besøksadresse: Rådhusgt 2 Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : postmottak@strand.kommune.no
Telefon
: 5174 3000

Org.nr.
: 964978751
Åpningstid
: Rådhuset (08-15)