Hjemmehjelp

Hjemmehjelp

Hjemmehjelpstjenesten gir praktisk bistand til  rengjøring av rom som er i daglig bruk, klesvask, sengetøyskift og hjelp til å bestille husholdningsvarer.

Hva gjør du hvis du har behov for hjemmehjelp?

Har du behov for hjemmehjelp, fyller du ut søknadsskjema for helse- og omsorg tjenester. Ferdig utfylt skjema sender eller leverer du til:
Strand kommune

Postboks 115
4126 Jørpeland

eller leverer til resepsjonen i Rådhuset.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål kontakt koordinator:
Tau:
51742321/ 51742322
Jørpeland: 51742407

Hva kan du få hjelp til:

Hjemmehjelp/ praktisk bistand kan være renhold, bestille matvarer, sengetøyskift og klesvask.

Hjemmehjelp inkluderer ikke:

 • Pussing av sølvtøy
 • Stryke tøy
 • Vindusvask
 • Rengjøring av områder over «skulderhøyde»
 • Hagearbeid
 • Storrengjøring
 • Innvendig skapvask
 • Rydde og vaske opp etter besøkende
 • Rengjøring etter kjæledyr
 • Baking
 • Flytting av store møbler og tepper
 • Ved røyk i hjemmet kreves det utlufting før den ansatte kommer.
 • Det er heller ikke lov å røyke så lenge ansatte er tilstede.

Betaling for hjemmehjelp:

 • Du betaler egenandel for hjemmehjelp etter gjeldende satser i Strand kommune.
 • Betalingen er inntektsregulert.

Vurdering av søknaden:

Koordinator kontakter deg og avtaler tidspunkt for vurderingsbesøk.

Det blir blant annet vurdert:

 • Dine egne muligheter for å klare eller ta del i oppgavene.
 • Har du ektefelle, familie eller andre frivillige som kan utføre, eller ta del i oppgavene.

Standard for tildeling av praktisk bistand er hver 3. uke, hver enkelt søknad blir behandlet individuelt.

Du vil få et skriftlig brev med informasjon om søknaden er innvilget eller avslått.

Til Informasjon:

Annet alternativ er å benytte seg av tilbud på det private markedet.