Demensteam i Strand

Formålet er å nå ut til innbyggere med informasjon og rådgivning, samt å kunne formidle informasjon til legene i utredningsøyemed. Demensteam skal være et supplement til legetjenesten, ikke en erstatning. Ofte trenger pårørende råd om å søke legehjelp, rådgivning om å leve med personer med demens, og informasjon om offentlige og private tilbud. Kontaktpersoner går på hjemmebesøk etter avtale.

Demensteam har en ansvarlig lege, og to kontaktpersoner; en på Tau og en på Jørpeland.