Demens og velferdsteknologi

I dag er det mulig å ta i bruk ulike tekniske hjelpemidler som kan gjøre det lettere å bo hjemme for demente lenger.  Utviklingen på området går raskt, og stadig nye hjelpemidler kommer på markedet.

Strand kommune tilbyr pr i dag ikke disse hjelpemidlene for hjemmeboende. Disse må anskaffes privat.

Ta kontakt med ergoterapitjensten for mer informasjon.