Demensomsorg

Kommunen har dagsentertilbud og botilbud til personer med demens.

  • Demens er et samlebegrep for flere sykdommer som rammer hjernen.
  • Kommunen gir tjenester tilpasset ulike behov og faser i sykdomsforløpet. Helse- og omsorg vurderer behovet og tildeler tjenester.
  • Du kan også kontakte demenslinjen til Nasjonalforeningen for råd og veiledning.

 

Slik søker du

Du søker om hjelpetjenester ved å sende inn en generell søknad om helse – og omsorgstjenester. I søknaden beskriver du hva du trenger hjelp til.  Vi vurderer sammen med deg hvilke tjenester som kan passe.

Gå til søknadssider for helse- og omsorgtjenester. 

 

Det lille dagsenteret – et dagsenter for personer med demenssykdom

Jonsokberget sørvegg - Klikk for stort bildeJonsokberget sørvegg

Dagsenter er en tjeneste på dagtid i ukedager som man betaler for. Prisen inkluderer transport, frokost, middag og kaffemat.

Mer informasjon om det dagsentertilbudet til demente.

Bo tilbud for personer med demens sykdom

Mer informasjon om botilbud for demente.

 

Pårørende

Under våre pårørendesider finner du informasjon om hjelpetilbud, støtteordninger og rettigheter du som pårørende har.