Dagsentertilbud på Jørpeland

Dagsentertilbud på Jørpeland

 Dagsenteret for eldre på Jørpeland er på Jonsokberget i egne lokaler.

På dagsenteret vektlegges trening/opptrening, motvirke eller bryte sosial isolasjon og forebygge etterspørsel på omfattende hjemmetjenester. Dagsentrene er åpne på dagtid, 9-14. Betaling er etter gjeldende satser, og innbefatter transport fram og tilbake, samt 2 måltider på senteret. Det foregår ulike aktiviteter der som for eksempel bingo, høytlesing og baking.

Hjemmesykepleien Jørpeland
Kontaktperson
Telefon 51 74 24 07
Mobil 90 59 58 12