Dagsentertilbud på Tau

Dagsentertilbud på Tau

Dagsenteret for eldre på Tau er på Tautunet i egne, lyse lokaler.

På dagsenteret vektlegges trening/opptrening, motvirke eller bryte sosial isolasjon og forebygge etterspørsel på omfattende hjemmetjenester. Dagsentrene er åpne på dagtid, 9-14. Betaling er etter gjeldende satser, og innbefatter transport fram og tilbake, samt 2 måltider på senteret. Det foregår ulike aktiviteter der som for eksempel bingo, høytlesing og baking.