Dagsenter for personer med demenssykdom.

Dagsenter for personer med demenssykdom.

Det lille dagsenteret – et dagsenter for personer med demenssykdom

 

 Det er tilbud med aktiviteter, faste måltider og  transport etter behov.
Tilbudet ytes på dagtid i ukedager. Betaling skjer  etter gjeldende satser som fastsettes av. kommunestyret.