Avlastningsavdeling og SFA (skolefriavlastning) ved Langelandsmoen omsorgsbolig

Tilbudet om avlastning og SFA gis til foresatte med et særlig tyngende omsorgsansvar. Vi gir et tilrettelagt tilbud som skal bidra til god livskvalitet for funksjonshemmede barn og unge opp til 18 år. Avlastningsavdelingen og SFA deler lokaler og ligger ved Hellandsbanen på Førland.

Visjon for Langelandsmoen

Vår visjon er at vi skal gi brukerne en god livskvalitet som er bygget på respekt, omsorg og tillit, slik at de unge får utvikle seg i forhold til sine egne individuelle forutsetninger.

Vi er opptatt av å skape et godt samarbeidsklima med pårørende og samarbeidspartnerer. Vi er opptatt av at de kommunale tjenestene som gis fra vår avdeling skal være av kvalitet, derfor forsøker vi å legge til rette for at personalet skal ha faglig utvikling gjennom intern og ekstern veiledning og kursvirksomhet. For at vi skal kunne gi et godt og individuelt tilpasset tilbud til barn og unge i denne aldersgruppen er personalet vårt satt sammen av spesialpedagoger, lærere, barne- og ungdomsarbeidere, miljøterapeuter og miljøarbeidere.

Avlastningsenheten
Vi gir ulike tilbud til barn og unge med funksjonshemminger:

 • Helgeavlastning
 • Døgnavlastning
 • Ferieopphold

SFA

Tilbud om SFA gis til foresatte med barn fra 8. klasse og ut siste året på videregående skole slik at de kan være i jobb.

Åpningstiden for SFA er kl. 14.00 - 16.00 på skolehverdager. Dette ettermiddagstilbudet følger kommunen og fylket sine skoleruter. det er mulig å søke om ekstra SFA-opphold på skolene sine fridager.

 

Våre samarbeidspartnere:
Vi har et tett samarbeid med

 • Pårørende
 • Skole / Barnehage
 • Dagsenter/Grønn omsorg
 • Hjemmesykepleie
 • Helsestasjon
 • Ergoterapeuter og fysioterapeuter
 • Hjelpemiddelsentralen
 • Autismeteamet
 • Østerlide

Barnevernet tilbyr også ulike avlastningsordninger.

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Bekkevegen 10

Telefon: 51 74 29 02 / 51 74 29 00

Sist endret 11.11.2016
Fant du det du lette etter?
Audhild Høyvik

Audhild Høyvik

Virksomhetsleder
Telefon : 51742912
Mob: 48145815
E-post :  

 

Kontakt

Rådhuset

Besøksadresse: Rådhusgt 2 Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : postmottak@strand.kommune.no
Telefon
: 5174 3000 (09-15)

Org.nr.
: 964 978 751
Åpningstid
: Rådhuset (08-15)

Se også