Støttekontakt

Barn og voksne som har behov for å få hjelp til å ha et sosialt liv og en meningsfull fritid kan søke kommunen om å få støttekontakt. For å få støttekontakt må du ha et behov som er av en slik art at den det gjelder har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

Søkes via søknadsskjema for omsorgstjenester.

Anne Gunn Høyland
Virksomhetsleder
Telefon 51 74 29 12
Mobil 926 22 717