Korttidsopphold

Korttidsopphold kan gis til personer som trenger omsorg i en kortere periode. Primært blir det gitt ved korttids og rehabiliteringsavdelingen på Jonsokberget, men kan også gis ved andre avdelinger.

Olaug Thingbø
virksomhetsleder
E-post
Telefon 51 74 24 26
Mobil 913 58 620