Avlastningsavdeling og SFA (skolefriavlastning) ved Langelandsmoen omsorgsbolig

Tilbudet om avlastning og SFA gis til foresatte med et særlig tyngende omsorgsansvar. Det gis et tilrettelagt tilbud som skal bidra til god livskvalitet for funksjonshemmede barn og unge opp til 18 år. Avlastningsavdelingen og SFA deler lokaler og ligger ved Hellandsbanen på Førland.

Avlastningsenheten

Det gis ulike tilbud til barn og unge med funksjonshemminger:

  • Helgeavlastning
  • Døgnavlastning
  • Ferieopphold

 

Skolefritidsavlastning

Tilbud om SFA gis til foresatte med barn fra 8. klasse og ut siste året på videregående skole slik at de kan være i jobb.

 

Åpningstid

SFA er åpen mellom kl.14:00 - 16:00 på skolehverdager.

Dette ettermiddagstilbudet følger kommunen og fylket sine skoleruter. det er mulig å søke om ekstra SFA-opphold på skolene sine fridager.

 

Annen avlastning

Barnevernet tilbyr også ulike avlastningsordninger.

Anne Gunn Høyland
Virksomhetsleder
Telefon 51 74 29 12
Mobil 926 22 717
Langelandsmoen Omsorgsboliger
Kontaktperson
Telefon 51 74 29 03