Skatt og avgift

Skatt og avgift

Stortinget vedtok å overføre skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten med virkning fra 1. november 2020.

 

Kemneren i Strand ble fra samme dato nedlagt og kommunens innbyggere  bes rette henvendelsene angående  til Skatteetaten. Skatteetaten har et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter 1. november 2020 er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

 

Skatteetaten

Ta kontakt med skatteetaten sentralt på telefon 800 80 000
 

Mer informasjon om skatt på Skatteetaten.no