Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Omtaksering 2018-2019

Eiendomsskattelovens § 8 A-3, 2. ledd fastsetter at kommuner som har valgt taksering som metode for utmåling av eiendomsskatt, i hovedregelen må gjennomføre en generell omtaksering hvert 10. år. Kommunestyret i Strand har i sak 46/17 vedtatt at eiendomsskatten fortsatt skal utmåles ved hjelp av taksering. Videre har Kommunestyret vedtatt at alle boliger, fritidseiendommer, næringseiendommer samt verk og bruk skal takseres på nytt i løpet av 2018 slik at nye takster kan legges til grunn for 2019 og 10 år fremover.

Eiendomsskattetaksten skal gjenspeile eiendommens antatte markedsverdi. Den som utfører takseringen vil benytte offisielle eiendomsopplysninger og Strand kommunes retningslinjer for eiendomsskatt for å komme fram til antatt markedsverdi når vedkommende gjør en utvendig besiktigelse av eiendommene. Retningslinjene er utarbeidet av en egen sakkyndig nemnd for eiendomsskatt. Det er kommunestyret som oppnevner medlemmer til denne nemnda. Den takstkyndige utarbeider forslag til takster, men endelig takst vedtas av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt.

 

Strand kommune har inngått avtale med Jeessaa AS for utarbeidelse av takstforslag. Det er et stort antall eiendommer som skal takseres, så arbeidene vil foregå både på dag og kveldstid, samt helg i perioden uke 12-uke 40. Det er ikke nødvendig å tilstede ved besiktigelsen, men hvis du som eier ønsker å delta kan du gi beskjed om dette så snart som mulig. Befaringspersonellet vil ha på seg refleksvester med Strand kommunes logo på ryggen. Eiendommen vil bli fotografert i henhold til eiendomsskattelovens § 31-5.

 

Her finner du eiendomsskatteloven