Skottpremie på rødrev og mink

Det er jakttid på rødrev i perioden frå og med 15. juli til og med 15 april. I dette tidsrommet betales det også ut skottpremie på rødrev.

Utanom dette tidsrommet betales det ikkje ut skottpremie, men eventuell felling av rødrev skal likevel registrerast på same måte.

 

For mink er det skottpremie heile året.

  • Skottpremie for mink er kr 200,-.
  • Skottpremie for rev er kr 300,-.