Forskrifter / lover og regler:

 

Forskrift om forvaltning av hjortevilt, M-478 / 2016.

Viltloven - utøvelse av jakt, felling og fangst.

​Viltfond Info