Fakta om vilt i Strand

I Strand kommune vert det gitt ut fellingsløyve på 7 elgar, fordelt på 6 vald. Det er 40 hjortevald med fellingsløyve på totalt 93 dyr.

For rådyr er det gitt ut fellingsløyve på 368 dyr, fordelt på 79 vald.