Jakt og viltforvaltning

Jakt - Klikk for stort bilde

Forvaltning av storvilt/småvilt er ei viktig oppgåve som kommunen har. I Strand kommune er det opna for jakt på hjort, elg og rådyr. Det administrative ansvaret er lagt til fagansvarleg landbruk. Viltforumet har til oppgåve å arbeide for å fremme formålet med viltloven, gi råd/ veiledning i saker om viltforvaltning og legge en plan/avskytningspolitikk for å sikre en bærekraftig hjorteviltforvaltning.

Tidsfrister som vald/grunneigarar må være klar over:

  • 1. mai: Frist for å sende inn "Melding til kommunen om eventuelle endringer i valdet".
  • 1. april: Frist for å sende inn "Forslag om endringar av minsterareal for hjort, elg og rådyr".
  • 1. mai: Frist for å sende inn "Søknad om godkjenning av nytt vald".
  • 10 dager etter siste jaktdag: Frist for å sende inn fellingsresultat av hjort, elg og rådyr.


Tidsfristar som kommunen må halde seg til:

  • 1. mai: Frist for å endre "Forskrift om minsteareal for hjort, elg og rådyr"
  • 15. juni: Frist for å godkjenne nye vald og tildele fellingskvoter for hjort, elg og rådyr.
  • 30 dager etter siste jaktdag: Frist for å sende inn fellingsresultatet i kommunen til Fylkesmannnen og SSB.


Skjema til nedlastning finner du nederst på siden.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Rådhuset

Besøksadresse: Rådhusgt 2 Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : postmottak@strand.kommune.no
Telefon
: 5174 3000

Org.nr.
: 964978751
Åpningstid
: Rådhuset (08-15)

Se også