Retningslinjer for driftstilskudd til lag og organisasjoner for barn og unge

Retningslinjer for driftstilskudd til lag og organisasjoner for barn og unge

Formål
Formålet med tilskuddet er å støtte driften av de frivillige organisasjonene som retter seg mot barn og ungdom i kommunen.

Hvem kan søke?
Frivillige lag og organisasjoner som bygger på individuelt medlemskap, som driver sin virksomhet og har hovedtyngden av sine medlemmer i Strand kommune og som er registrert i Brønnøysundregisteret, kan søke. Det må være minimum 5 betalende medlemmer i VGS-alder eller yngre. Foreningen må ha eget budsjett, regnskap og årsmelding og en årlig medlemskontingent på minimum 50 kroner. For trossamfunn og lignende blir det ikke gitt driftstilskudd, da disse allerede mottar driftsstøtte gjennom andre ordninger. Frivillige lag og organisasjoner som har mesteparten av aktiviteten sin i kommunale lokaler/anlegg, og som låner disse gratis, vil ikke bli prioritert. I de tilfeller der en organisasjon har en eller flere underavdelinger, skal søknaden sendes samlet for hele virksomheten.

Hvordan søker vi?
Dere søker ved å fylle ut skjemaet det lenkes til nederst i denne artikkelen.

Hvordan fordeles tilskuddet?
Rammen for den årlige tildelingen settes i forbindelse med budsjettarbeidet.

Fordelingen til det enkelte lag/forening gjøres gjennom et poengsystem der poengsummen regnes ut etter at følgende data er lagt inn i søknadsskjemaet:

  • Antall medlemmer i VGS-alder eller yngre. (Normalt alle medlemmer yngre enn 19 år)
  • Fjorårets samlede utgifter direkte knyttet til drift av egne lokaler/anlegg som strøm, internett, renhold og årlig vedlikehold. (Ikke investeringsutgifter, kapitalutgifter, utgifter til utstyr, telefonutgifter og større renoveringsutgifter.)
  • Fjorårets samlede utgifter til leie av lokaler/anlegg.

Må vi rapportere på bruk av pengene?
Nei.

Søknadsfrist
1. april

Før du søker må du også lese igjennom de generelle bestemmelsene som gjelder for alle som skal søke om tilskudd fra Strand kommune. Du finner dem HER.

Gå til søknadsskjema