Sommerskole

Strand kommune har søkt og fått støtte fra utdanningsdirektoratet på kr 1 750 000,- til å arrangere sommerskole i skolens sommerferie 2021.. Gjennom ulike teamer, praktisk- og fysisk aktivitet og kulturopplevelser skal sommerskolen bidra til mestring og spennende opplevelser.

Målet med sommerskolen er å gi flere unge en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021, og at elever kan få mulighet til faglig påfyll. Sommerskolen vil være gratis for deltakerne.

Utdanningsdirektoratet ønsker spesielt at det gis tilbud til barn og unge som er i overgangen mellom barne- og ungdomsskole og ungdomsskole/videregående. Vi er i gang med planleggingen og er i dialog med både lag og organisasjoner i Strand som kan tenke seg å være med og bidra, i tillegg til at vi planlegger egne aktiviteter og vil ansette studenter/ungdom til å gjennomføre sommerskolen.

Hvilke uker i sommer som vil bli satt av til sommerskole er foreløpig ikke avklart. Innen utgangen av mai vil programmet ligge klart og påmeldingen vil være åpen. Informasjon om sommerskolen vil bli både annonsert og sendt ut til elevene i grunnskolen i Strand.