Lokaler og idrettshaller

Strand kommune har flere lokaler som lånes og leies ut. I utgangspunktet lånes idrettshaller, gymsaler og andre bygg ut gratis til lag og organisasjoner i kommunen. Men det forventes at lånetaker stiller på ulike dugnader som f.eks trivselsvakt, og enkelt vedlikehold o.a.

Det er idrettsrådet som tildeler faste treningstider i idrettshaller, gymsaler og svømmebasseng. Lag og organisasjoner som er medlem i NIF har førsteprioritet. Tiden som blir tildelt følger skoleåret og man disponerer tildelt tid fra skolestart i august til og med sommerferiestart i juni. Dersom det er ledig tid igjen vil andre uorganiserte eller nyetablerte lag kunne søke om treningstid. For sporadiske arrangement kan man henvende seg til Strand frivilligsentral for booking på epost: Strand.frivilligsentral@strand.kommune.no

I løpet av våren håper vi å ha på plass et nytt bookingsystem for våre lokaler, som vil gjøre det enklere for hver enkelt bruker å se ledig kapasitet og å kunne booke direkte. Det jobbes også med nye retningslinjer for lån, leie og bruk av hallene.

 

Våre idrettshaller er:

Jørpeland:
Jørpeland Flerbrukshall
Strandhallen
Gymsal Jørpeland Ungdomsskole
Svømmebasseng Jørpeland Ungdomsskole

 

Tau:
Superparken idrettshall
Tau Aktivitetshus

Gymsal Bjørheimsbygd skule
Gymsal Nordre Strand oppvekstsenter

 

Andre bygg:

Folkets Hus, Jørpeland kontaktperson Roger Nybroen, epost: roger.nybroen@strand.kommune.no
Torghuset, Jørpeland kontaktperson Roger Nybroen, epost: roger.nybroen@strand.kommune.no

Åshild Hus
Kultursjef
E-post
Telefon 918 17 728
Mobil 918 17 728
Åshild Hus
Kultursjef
E-post
Telefon 918 17 728
Mobil 918 17 728