Flerbrukshallen på Jørpeland er en ny flerbrukshall som ble åpnet 2021. Hallen har flere baner, buldrerom, sal for kampsport og skytehall i Strandahallen.

Flerbrukshallen er utsmykket av kunstner Renate Hermansen.

  

Det er mange idrettslag som har faste treningstider i Flerbrukshallen: Staal, Strand klatreklubb, Strand karateklubb, Strand judoklubb, Jørpeland Skyttarlag, Nordmarka Pistolklubb, Preikestolen Pistolklubb, LHL trimmen. Treningstider tildeles årlig etter søknad. Søknad sendes i mai til Idrettsrådet: Magnus Heskje ma-heskj@online.no

Hallen er åpen for publikum hver ukedag fra 17.00 til 20.00. I dette tidsrommet er det trivselsvakter i hallen.

Utleie av Flerbrukshallen ta kontakt med Frivilligsentralen: ole.nass@strand.kommune.no

Barn og unge som ønsker mer informasjon, eller hjelp til å komme i gang med fritidsaktiviteter, ta kontakt med fritidsveileder Shahrazad: shahrazad.al-gebory@strand.kommune.no

Det er et eget styre i Flerbrukshallen med representanter fra kommunen, frivilligheten og politisk.

Leder: Olav Hjørungnes.

 

Navn

Organisasjon

Epost

Tlf

Øyvind Lundbakk

Leder M.I.L

Oyvind.lundbakk@ryfylkeiks.no

990 09 965

Magnus Heskje

Leder Strand Idrettsråd

ma-heskj@online.no

906 11 147

Mads Tjøtta

Leder Staal

madstjotta@yahoo.no

930 81 508

Shahrazad

Fritidsveileder SK

shahrazad.al-gebory@strand.kommune.no

51 74 30 37

Tor Einar Fjelde

Vaktmestertjeneste SK

Tor.einar.fjelde@strand.kommune.no

411 22 014

Åshild Hus

Kultur  

Ashild.hus@strand.kommune.no

918 17 728

Gunn Rygh

Skole og SFO SK

Gunn.rygh@strand.kommune.no

976 21 888

Olav Hjørungnes

Levekår, politisk repr.

Olav.hjorungnes@nordan.no

977 05 197

 

 

 

Strand kommune har flere lokaler som lånes og leies ut. I utgangspunktet lånes idrettshaller, gymsaler og andre bygg ut gratis til lag og organisasjoner i kommunen. Men det forventes at lånetaker stiller på ulike dugnader som f.eks trivselsvakt, og enkelt vedlikehold o.a.