Flerbrukshallen på Jørpeland er en ny flerbrukshall som ble åpnet 2021. Hallen har flere baner, buldrerom, sal for kampsport og skytehall i Strandahallen.

Flerbrukshallen er utsmykket av kunstner Renate Hermansen.

 

  

 

Det er mange idrettslag som har faste treningstider i Flerbrukshallen: Staal, Strand klatreklubb, Strand karateklubb, Strand judoklubb, Jørpeland Skyttarlag, Nordmarka Pistolklubb, Preikestolen Pistolklubb, LHL trimmen. Treningstider tildeles årlig etter søknad. Søknad sendes i mai til Idrettsrådet: Magnus Heskje ma-heskj@online.no

Hallen er åpen for publikum hver ukedag fra 17.00 til 20.00. I dette tidsrommet er det trivselsvakter i hallen.

Utleie av Flerbrukshallen ta kontakt med Frivilligsentralen: ole.nass@strand.kommune.no

Det er et eget styre i Flerbrukshallen med representanter fra kommunen, frivilligheten og politisk.

Leder: Olav Hjørungnes.

 

 

 

 

Strand kommune har flere lokaler som lånes og leies ut. I utgangspunktet lånes idrettshaller, gymsaler og andre bygg ut gratis til lag og organisasjoner i kommunen. Men det forventes at lånetaker stiller på ulike dugnader som f.eks trivselsvakt, og enkelt vedlikehold o.a.