Strand kulturskole

Strand kulturskole gir barn og ungdom i Strand opplæring i musikk, dans, teater, tegning/maling m.m. Skolen har ca 530 elevplasser og 12 lærere. Rektor i kulturskolen er Synnøve Keilegavlen Nygård.

Søknadsfrist for det årlige hovedopptaket er 15.mai, søknader etter dette blir fortløpende registrert og vurdert.
Les mer om tilbudene og søk om plass på kulturskolens hjemmeside

http://www.minskole.no/strandk

tlf.: 51743037

e-post  kulturskolen@strand.kommune.no

Synnøve K Nygård
E-post
Telefon 51 74 30 37