Folkets Hus

Folkets Hus er et levende kulturhus, først og fremst for ungdom mellom 13 - 19 år, men også på tvers av aldersgrupper og interesser.

Folkets Hus eies av Strand Kommune.

I flere generasjoner har Folkets Hus vært sentralt for kulturlivet kommunen, og gitt ramme rundt en rekke varierte kulturtilbud, og på den måte bidratt til et levende og allsidig kulturliv.

Pr 1 januar 2019 har huset følende faste brukere på tidlig ettermiddag - kveld. 

Mandag: Frisklivs sentral, PUH dans, Jørpeland dansegruppe

tirsdag: Kulturskolen, Jørpeland dansegruppe, NAV kvinnegruppe, Strand Revylag, Barnevern aktivitetsgruppe

onsdag: Kulturdans, Svinggruppe, Lær Kidsa koding, NAV

torsdag: kulturskolen, Ameras fritidsklubb, Jørpeland dansegruppe

UTLEIE

For organisasjoner og lag er leien gratis, men brukere forplikter seg til å delta ved enkelte dugnadstiltak. 

Huset leies pr januar 2019 kun ut til åpne arrangement som gir tilbud til allmenheten.

Dette med bakgrunn i at vi ikke har kapasitet til private arrangement.

Hvert år søkes det 1 juni om plass i Folkets Hus kommende skoleår.

 

 

BLI MED Å GJØRE FOLKETS HUS TIL ET LEVENDE LOKALE

En del av aktivitetene på Folkets Hus er i regi av Strand kommune, mens andre er drives av organisasjoner og lag som ukentlig benytter lokalene i huset. Det er ønskelig for kulturkontoret at innbyggere melder fra om ønsker og interesser, arrangement og behov, slik at vi kan være med å utforme nye tilbud eller arrangement i tråd med trender i tiden. Vi har ledig kapasitet i helgene til åpne arrangement.

På den måten får vi et levende kulturhus for allmenheten.

Folkets Hus er et av kommunens beste konsertlokale med hensyn til lokaliteter,lyd og atmosfære. 

.

 

Adresse

Rådhusgaten 9, 4100 Jørpeland