Folkets Hus

Folkets Hus skal være et levende kulturhus, først og fremst for ungdom, men også på tvers av aldersgrupper og interesser.

Folkets Hus drives av kulturkontoret i Strand Kommune, og skal være et kulturhus med fokus på ungdom i alderen 13-19 år. Huset er langtidsleid av Velforeningen Scana.  

I flere generasjoner har lokalene vært sentrale for kommunen, og gitt ramme rundt en rekke varierte kulturtilbud, og bidratt til et levende og allsidig kulturliv i kommunen.

En del av tilbudene på Folkets Hus er drevet av Strand kommune, mens andre er drevet av organisasjoner og lag som ukentlig benytter lokalene i huset.
Det er viktig for kulturkontoret at innbyggere melder om interesser og behov, slik at vi kan hjelpe til å  utforme nye tilbud eller arrangement. På den måten får vi et levende kulturhus i utvikling.

Vi mener at Folkets Hus er et av kommunens beste konsertlokale med hensyn til lokaliteter,lyd og atmosfære. For organisasjoner og lag er leien gratis, men brukere forplikter seg til å delta ved enkelte dugnadstiltak.

 

Reidunn Lea Botnehagen
E-post
Telefon 51 74 30 28