Smittevern hos frivillige lag og organisasjoner

Det kommer en del henvendelser fra lag og organisasjoner som ønsker at kommunen skal «godkjenne» at de starter opp med sine aktiviteter i dagens koronasituasjon.

Det er opp til lag og organisasjoner selv å lage et opplegg som følger smittevernreglene og som er lovlig i henhold til smittevernveilederne.  Regjeringen.no har et eget kapittel for veiledere til kultur, idrett og frivillige organisasjoner, som det forutsettes at alle ledere i frivilligheten gjør seg kjent med. Dersom det er mulig for dere å sette i gang aktivitet igjen, uten å bryte smittevernregler og i tråd med anbefalinger fra helsemyndighetene, så står dere fritt til å gjøre det.

Samtidig er som kjent koronasituasjonen i stadig endring. Vi gjør oppmerksom på at dette også kan føre til endringer i smittevernregler og helseanbefalinger. Det er derfor viktig at alle følger med i media, og på kommunens nettsider eller facebooksider og holder seg oppdatert.

Noen av de kommunale byggene som brukes av frivillige lag og organisasjoner, er foreløpig ikke klare til å tas i bruk. Det gjelder Torghuset og Folkets Hus. Årsaken er kommunens kapasitet på renholdstjenester. Det jobbes med å finne løsninger på dette, og vi håper at byggene skal kunne tas i bruk i uke 35. Dersom noen har spørsmål vedrørende dette, kan de ta kontakt med kultursjef Trond Ole Paulsen, telefon 51743026/ 92817905, e-post trond.ole.paulsen@strand.kommune.no