Reiseliv - smittevern

Det er et økende antall tilreisende til vår kommune, både fra andre steder i Norge og i fra utlandet.

I følgende link er det informasjonsmateriell som kan benyttes for å informere reisende om tiltak som er vil være med å hindre spredning av covid-19:

Strand kommune vil oppfordre alle om å ta smittevernreglene på alvor og på den måten hindre at smitten sprer seg.