Oppfordring til pårørende som har vært i utlandet

Det er fortsatt risiko for koronasmitte. Strand kommune jobber hele tiden for at det ikke blir koronasmitte hos beboere og pasienter på alle helse- og omsorgsinstitusjoner.

Kommunen regner med at pårørende er forsiktige og viser aktsomhet slik at smitte ikke sprer seg.

Kommunen oppfordrer sterkt til at alle pårørende som har vært på reise til ‘grønne land’ utenom Norden skal teste seg før besøk i våre institusjoner. Testen kan tas etter samråd med fastlegen.

Før det foreligger et negativt svar på test, ønsker vi ikke at vedkommende besøker brukere eller pasienter.

Hvis en kommer tilbake fra ‘røde land’ bør pårørende følge karanteneregler som gjelder for våre ansatte, det vil si 10 dager i karantene før besøk.

Hvis pårørende har besøk fra utlandet eller forventer å få besøk fra utlandet bør en være forsiktig og vurdere om dette kan bidra til overføring av mulig smitte.

Pårørende som har symptomer som kan relateres til luftveisplager, forkjølelse, influensa må avklare helsetilstanden sin med fastlegen og følge gjeldene råd på HelseNorge.

Rutiner for besøk i institusjon og omsorgsbolig i Strand.