Kontaktinformasjon smittevernlege

Smittevernlege i Strand:

Anja de Jong, mobil 951 79 826, e-post: anjadejongnor@msn.com

 

Fungerende smittevernlege:

Fra 20.07 - 14.08. fungerer Hans Erik Haver som smittevernlege.

Telefon  51 74 40 00  i arbeidstiden

Mobil 482 89 626

E-post: hehaver@gmail.com