Information in different languages/ Informasjon på ulike språk

Information about the coronavirus in different languages


Advice to persons who are infected/ or have been exposed to infection/ information about home quarantine


Informasjon om koronaviruset på ulike språk


Råd til personer som er smittet/ har vært utsatt for smitte/ informasjon om hjemmekarantene​​​​​​​