Informasjon til deg som blir testet for Covid-19

Du blir testet fordi du har symptomer som kan gi mistanke om covid-19.

Prøven blir tatt fra svelget og dypt i nesen. Den blir sendt til sykehuset for analyse.

Svaret kommer som oftest neste dag utpå ettermiddag/ kveld. Du kan selv finne svaret ved å logge deg inn på helsenorge.no. OBS: du får ikke varsel om at det er kommet inn svar på helsenorge. Finner du ikke svaret kan du kontakte fastlegen din neste arbeidsdag.

Fram til du får testresultatet må du holde deg hjemme (ikke gå på arbeid, butikk, besøk osv.). Du bør holde avstand til andre i husstanden. Dersom noen du bor med får symptomer skal de holde seg hjemme og kontakte fastlegen for å bli testet.

Ikke smittet - negativ test
Dersom testen viser at du ikke er smittet med koronavirus, skal en være hjemme fram til en er i god form, feberfri og symptomene er i bedring. En trenger altså ikke være helt symptomfri så lenge testen er negativ. Hvis du jobber i helsevesenet, ta eventuelt kontakt med din leder hvis du er i tvil.


Smittet - positiv test
Dersom testen viser at du er smittet med koronavirus, blir du ringt opp av helsepersonell og får du beskjed om isolasjon og videre oppfølging samt smittesporing.

Har symptomer - og blir dårligere
Vanligvis gir covid-19 milde luftveissymptomer som kan være vanskelig å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Av og til kan covid-19 gi alvorlig sykdom. Det er derfor viktig at du følger med på symptomer og kontakter lege dersom du blir dårligere:

  • Kontakt fastlegen din i kontortiden.
  • Kontakt legevakt utenom kontortid, telefon 116117.
  • Ved akutt og alvorlig sykdom: 113.

Gå inn på helsenorge.no eller FHI.no for mer informasjon.