Koronavirus - informasjon for næringslivet

Når det gjelder næringslivet, forholder kommunen seg til sentrale retningslinjer. Vi samler informasjon om koronaviruset som kan være nyttig for næringslivet:

⇒ Kommunen jobber for næringslivet

⇒ Dette gjør kommunen

⇒ Gratis webinar og digital rådgivning

⇒ TV-sending med Næringsforeningen i Stavangerregionen

⇒ Nyttige lenker

⇒ Veileder for kontinuitetsplanlegging

⇒ Kontaktinformasjon

 

Kommunen jobber for næringslivet

Kommunen har jevnlige møter med Næringsforeningen, Handelsforeningen og Reiselivsorganisasjonene, og prøver å dekke de behovene næringslivet har der kommunen kan bidra. Ta kontakt med Næringssjef Tor Arne Johnsen for spørsmål knyttet til næring og Nils Kjetil Nessa for arbeidslivs- og permitteringsspørsmål, se kontaktinformasjon nedenfor.

 

Dette gjør kommunen

•    Kommunen tilbyr, gjennom NAV, informasjon og bistand til arbeidstakere og arbeidsgivere på permittering, se følgende lenke.

•    NAV har arbeidsgivertelefon som alle arbeidsgivere kan bruke: 901 00 199.

•    Kommunen tilbyr, gjennom Frivilligsentralen, nettverk for frivillig bistand.  

 

Gratis webinar og digital rådgivning

Bedriftsutvikling i Ytre Ryfylke ved Kari Sand tilbyr digital veiledning til nyetablerere også i disse tider. Hun vil også skrive næringsfaglige vurderinger for de som har behov for det. E-post kari.sand@strand.kommune.no, telefon 51 74 30 21/ 950 31 190.

Skape - Etablerersenteret for Rogaland tilbyr flere gratis web-seminar (webinar). Kursene blir arrangert på kveldstid. Sjekk ut Skape sin kalender for oversikt og påmeldinger. Mer informasjon om SKAPE.


TV-sending med Næringsforeningen i Stavangerregionen


Næringsforeningen i Stavangerregionen har daglige direktesendinger på Facebook. Sendingene publiseres også på deres nettsider. I sendingene tar de opp hvordan koronaviruset påvirker næringslivet i regionen, og gir tips og råd til bedrifter og ansatte. Sendingene starter klokken 09:00.

 

Nyttige lenker

Nyheter fra regjeringen

NHO - temaside korona

LO - temaside korona

Virke - temaside korona

NAV - temaside korona

NAV Bedrift - Permittering og omstilling

NAV Bedrift - Markedsteam i Rogaland

Arbeidstilsynet - Tiltak i arbeidslivet

Helsedirektoratets råd til varehandelen

Innovasjon Norge

 

Veileder for kontinuitetsplanlegging 

Direktoratet for sikkerhet og beredskap har en veileder for kontinuitetsplanlegging.

 

Kontaktinformasjon

Næringssjef Tor Arne Johnsen
e-post tor.arne.johnsen@strand.kommune.no, telefon 977 40 339/ 51 74 30 70.

Virksomhetsleder NAV, Nils Kjetil Nessa 
e-post
nav.strand@nav.no telefon 55 55 33 33, vakttelefon 401 00 594 (08:00-15:30)

NAV, Andreas Rossavik Frantzen
e-post 
Andreas.Frantzen@nav.no, Arbeidsgivertelefon NAV Strand 901 00 199