Reiseliv - håndtering av smitteverntiltak

Det er et økende antall tilreisende til vår kommune, både fra andre steder i Norge og fra utlandet. Både Helsedirektoratet og NHO har informasjonsmateriell for reiseliv:


Helsedirektoratets plakater og informasjonsmateriell (covid-19)


NHO Reiselivs bransjespesifikke veiledere og bransjenormer for håndtering av smitteverntiltak under koronautbruddet 2020.

NHO Reivselivs veiledere til 

Trygg camping 
Trygg servering  
Trygg overnatting
Trygge opplevelser