Koronavirus - informasjon for nærings- og reiselivet

Når det gjelder næringslivet, forholder kommunen seg til sentrale retningslinjer. Vi samler informasjon om koronaviruset som kan være nyttig for næringslivet:

⇒ Kontantstøtteordning for bedrifter som er pålagt å stenge

⇒ Næringslivsstøtte - vedtak i Stortinget 07.04.2020

⇒ Kommunen jobber for næringslivet

⇒ Dette gjør kommunen

⇒ Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

⇒ Gratis webinar og digital rådgivning

⇒ TV-sending med Næringsforeningen i Stavangerregionen

⇒ Nyttige lenker

⇒ Veileder for kontinuitetsplanlegging

⇒ Kontaktinformasjon

 

Kontantstøtteordning for bedrifter som er pålagt å stenge

Er foretaket ditt pålagt å stenge av staten, kan du søke om tilskudd fra 20. april 2020.
For å dekke en andel av faste, uunngåelige kostnader kan foretak nå søke om kontantstøtte fra staten.

Informasjon om hvem som kan søke, hvilke foretak som kan få tilskudd, hvor mye det er mulig å få i tilskudd m.m. finner du på kompensasjonsordning.no . Her starter du også søknadsprosessen. Kompensasjonsordningen forvaltes av Skatteetaten.

Flere detaljer om kontantstøtteordning for bedrifter finner du i denne presentasjonen (PDF, 337 kB) fra EY. 

 

Næringslivsstøtte - vedtak i Stortinget 07.04.2020

Tirsdag 7. april 2020 vedtok Stortinget med et stort flertall en massiv redningspakke for bedrifter som rammes hardt av nedturen i norsk økonomi som følge av koronakrisen. Pakken er en slags kontantstøtte til bedrifter som opplever kraftig fall i inntekter på kort tid. Støtten skal bidra til at bedriftene får dekket utgifter de ikke kan unngå, slik som forsikringer, husleie og strøm. Ingen får dekket alt, men ordningen er raus. Kontantstøtten skal i første omgang gjelde ut mai 2020. Det skal åpnes en søknadsportal allerede første fredag etter påske med automatisert saksbehandling. For mer informasjon se Storinget.no. Samtidig ble det varslet at det vil komme en støttepakke for olje og gassnæringen.

 

Kommunen jobber for næringslivet

Kommunen har jevnlige møter med Næringsforeningen, Handelsforeningen og Reiselivsorganisasjonene, og prøver å dekke de behovene næringslivet har der kommunen kan bidra. Ta kontakt med Næringssjef Tor Arne Johnsen for spørsmål knyttet til næring og Nils Kjetil Nessa for arbeidslivs- og permitteringsspørsmål, se kontaktinformasjon nedenfor.

 

Dette gjør kommunen

•    Tillater kortere betalingsvilkår. Standard betalingsvilkår Strand kommune stiller til kommunens leverandører er 30 dager. Ettersom noen bedrifter har fått en strammere likviditet som følge av koronapandemien, vil Strand kommune tillate kortere betalingsvilkår. De leverandører som har et slikt behov bes kontakte Økonomiavdelingen på e-post regnskap@strand.kommune.no. Kortere betalingsbetingelse forutsetter at leverandøren ikke ilegger purregebyr eller inkassotiltak uten forutgående (gebyrfri) purring.

•    Gir betalingsutsettelse for eiendomsskatt for næringseiendommer. Strand kommune innvilger betalingsutsettelse på utskrevet eiendomsskatt for første termin (med ordinært forfall 20.5) i første omgang til 20.8.2020. Betalingsutsettelse innvilges etter søknad og gjelder hjemmelshavere til registrerte næringseiendommer i Strand kommune. Betalingsutsettelsen omfatter ikke hjemmelshavere som skattlegges for eiendom i kraftnettet og telenettet

•    Kommunen tilbyr, gjennom NAV, informasjon og bistand til arbeidstakere og arbeidsgivere på permittering, se følgende lenke.

•    NAV har arbeidsgivertelefon som alle arbeidsgivere kan bruke: 901 00 199.

•    Kommunen tilbyr, gjennom Frivilligsentralen, nettverk for frivillig bistand.  

 

Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Beskrivelse av den statlige garantiordningen (PDF, 257 kB) for lån til små og mellomstore bedrifter. Garantiordningen innebærer at staten overfor finansforetak vil garantere inntil 90% av lån som gis til små og mellomstore bedrifter (færre en 250 ansatte og enten omsetning under EUR 50 millioner eller balanse under EUR 43 millioner på konsolidert basis), der lån gis til ellers lønnsomme selskaper som har opplevd akutt likviditetskrise som følge av Covid-19. 

Merk at garantiordningen nå også gjelder for lån til større bedrifter på grunn av Covid-19-utbryttet som står overfor en akutt likviditetsmangel.

Informasjon om garantiordningen fra Regjeringen.no

 

Gratis webinar og digital rådgivning

Bedriftsutvikling i Ytre Ryfylke ved Kari Sand tilbyr digital veiledning til nyetablerere også i disse tider. Hun vil også skrive næringsfaglige vurderinger for de som har behov for det. E-post kari.sand@strand.kommune.no, telefon 51 74 30 21/ 950 31 190.

Skape - Etablerersenteret for Rogaland tilbyr flere gratis web-seminar (webinar). Kursene blir arrangert på kveldstid. Sjekk ut Skape sin kalender for oversikt og påmeldinger. Mer informasjon om SKAPE.


TV-sending med Næringsforeningen i Stavangerregionen


Næringsforeningen i Stavangerregionen har daglige direktesendinger på Facebook. Sendingene publiseres også på deres nettsider. I sendingene tar de opp hvordan koronaviruset påvirker næringslivet i regionen, og gir tips og råd til bedrifter og ansatte. Sendingene starter klokken 09:00.

 

Nyttige lenker

Nyheter fra regjeringen

NHO - temaside korona

LO - temaside korona

Virke - temaside korona

NAV - temaside korona

NAV Bedrift - Permittering og omstilling

NAV Bedrift - Markedsteam i Rogaland

Arbeidstilsynet - Tiltak i arbeidslivet

Helsedirektoratets råd til varehandelen

Innovasjon Norge

 

Veileder for kontinuitetsplanlegging 

Direktoratet for sikkerhet og beredskap har en veileder for kontinuitetsplanlegging.

 

Kontaktinformasjon

Næringssjef Tor Arne Johnsen
e-post tor.arne.johnsen@strand.kommune.no, telefon 977 40 339/ 51 74 30 70.

Virksomhetsleder NAV, Nils Kjetil Nessa 
e-post
nav.strand@nav.no telefon 55 55 33 33, vakttelefon 401 00 594 (08:00-15:30)

NAV, Andreas Rossavik Frantzen
e-post 
Andreas.Frantzen@nav.no, Arbeidsgivertelefon NAV Strand 901 00 199