Foreldrebetaling i barnehage og SFO

Regjeringen har bestemt at foreldrebetalingen skal gjenopptas når barnehager og SFO gjenåpnes i april. Barnehagene åpnet 20. april og SFO 27. april 2020.

Foreldre med barn i barnehage får ikke faktura i april. Eventuelle korrigeringer blir lagt inn i faktura for juni.

SFO får fritak for halve mars og hele april. Det er ikke sendt faktura for april. Fratrekk for halve mars blir lagt i faktura for juni.

Regjeringen har bestemt at barn som har benyttet seg av plass fra og med 14. april, må betale for oppholdet. Betaling for brukte dager blir lagt inn i faktura for juni.

Risikogrupper

Mange barn og unge som har kroniske sykdommer, kan møte i barnehage og SFO som vanlig. For noen barn og unge som har kroniske sykdommer, må det individuelt vurderes om det er grunnlag for at barnet skal holdes hjemme.

Så lenge barnet har en plass i barnehage eller SFO, må foreldre i utgangspunktet betale, uavhengig av om man benytter plassen eller ikke.

I de tilfellene der barnehagen og SFO ikke kan gi et tilbud til barn i risikogrupper, vil muligheten for betalingsfrihet bli vurdert i dialog med barnehage og SFO.

 

Mulig å søke moderasjon

Familier som har fall i inntekt som følge av for eksempel permitteringer, kan være kvalifisert til å søke om inntektsmoderasjon i foreldrebetaling i barnehage og SFO.

Se mer informasjon om redusert pris for barnehage og redusert pris for SFO

Ønsker foreldre ikke å bruke barnehage eller SFO, gjelder vanlige regler for oppsigelse.