Fra 14. mai har kulturskolen åpent for normalt tilbud til alle elever.

Barnehagene i Strand kommune har 8,5 timers åpningstid så lenge smittevernsituasjonen er i "gul fase".

Regjeringen har bestemt at foreldrebetalingen skal gjenopptas når barnehager og SFO gjenåpnes i april. Barnehagene åpnet 20. april og SFO 27. april 2020.

Private barnehager skal motta kompensasjon for inntektsbortfallet de har i forbindelse med foreldrebetaling i perioden barnehagen må holde stengt etter § 2 i midlertidig forskrift om barnehage.

 

Selv om barnehager, skoler og SFO er åpnet, må vi fortsatt holde fast på smittevernanbefalingene på hjemmebane. Derfor gjelder de samme anbefaling for barn og unge utenfor barnehage og skole som tidligere.