De som oppfyller kriteriene og mistenker at de er smittet eller syke kontakter sin fastlege ved å sende melding på helsenorge.no (når som helst på døgnet) eller tar kontakt med sin fastlege/legesenter i kontortida, og legevakten ellers på døgnet. Det er viktig at du melder/ringer først og ikke bare møter opp.

Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm om koronaviruset (mars 2020).