Du blir testet fordi du har symptomer som kan gi mistanke om covid-19.

Det kommer en del henvendelser fra lag og organisasjoner som ønsker at kommunen skal «godkjenne» at de starter opp med sine aktiviteter i dagens koronasituasjon.

Hvem skal du kontakte for å bli testet?

 

Det er fortsatt fare for koronasmitte og kommunen ønsker å beskytte eldre, utviklingshemmede og andre som bor i kommunale institusjoner eller omsorgsbolig best mulig etter gjeldende smittevernråd.

Det er fortsatt risiko for koronasmitte. Strand kommune jobber hele tiden for at det ikke blir koronasmitte hos beboere og pasienter på alle helse- og omsorgsinstitusjoner.

Assistert Selvhjelp har lyst til å være med på den nasjonale dugnaden som foregår nå i forbindelse med koronavirus (COVID-19) pandemien, så vi har laget et lite mestringsverktøy for deg som synes livet er i overkant utfordrende akkurat nå.

Her er en oversikt over nettsider, telefon- og chattetjenester for deg som trenger mer informasjon - eller noen å snakke med:

Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm om koronaviruset (mars 2020).