Rutiner for besøk i institusjon fra 08.02.21

Rutiner for besøk i institusjon ved Gult beredskapsnivå iht smitte av Covid-19.

Gjelder for sykeavdelingen, avdeling AU i dementavdeling Jonsokberget, og dementavdelingen på Tautunet.  For rehab-avdeling er det fortsatt noen begrensninger for besøk pga at flere pasienter ikke er vaksinert.

Det skal så langt som mulig legges til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjonene i Strand kommune. Strand kommune er ansvarlig for at smittevern opprettholdes. Kommunen vurderer ut fra smitterisiko for avdelingen om besøket kan gjennomføres.

Strand kommune følger nasjonale smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner:

 • Hovedinngangen er låst. Besøkende må ringe på for å komme inn.
 • Det anbefales at de som står beboerne nærmest kan komme på besøk.
 • Besøk må avklares med institusjonen i forkant.
 • Spør om besøkende er vaksinert mot korona.
 • Avklar at besøkende ikke har luftveissymptom, feber, hoste, vondt i halsen, vært ute og reist i områder i Norge eller utlandet med smitte eller i kontakt med smittede siste 10 dager.
 • Besøkende skal følge gjeldende rutiner og smittevernråd.
 • Holder minst 1 meter avstand til den som besøkes, og andre enn dine nærmeste.
 • De fysiske begrensningene på rommet medfører at det anbefales maksimalt 2 personer på besøk, om gangen.
 • Det anbefales at besøk foregår ute og på tilrettelagte besøksområder og besøksstue.
 • Dersom besøksstue skal benyttes må lengde på besøk avklares.
 • Det føres logg med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende.
 • Alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Besøkende går direkte til og fra rommet eller leilighet.
 • Hvis pasienten/beboeren ikke har enerom, må besøk tilrettelegges i besøksrom e.l.
 • Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende.
 • Hvis besøkende har med mat skal alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Pasient/beboer skal utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.

 

I etterkant av besøk

 • Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregår (eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), må rengjøres eller desinfiseres etter besøket.
 • Hvis du får symptomer i etterkant av et besøk, må du varsle institusjonen. eller omsorgsboligen du har besøkt.

 

Gjelder fra 08.02.2021