Uke 9/2021 det vinterferie, og mange tar seg en pause fra hverdagen. IKKE ta pause fra smittevernreglene!

Rutiner for besøk i institusjon ved Gult beredskapsnivå iht smitte av Covid-19.

Kommuneledelsen har besluttet å følge retningslinjer fra regjeringen, og ikke ha lokale regler i tillegg til de nasjonale føringer fra 05.02.2021.

Smittevernoverlegene på SUS og i 15 kommuner i Rogaland ber alle tilreisende om å være spesielt oppmerksomme på symptomer i dagene etter ankomst.

Fra 26.01.2021 gjelder følgende rutiner for besøk i institusjon og i omsorgsboliger i Strand:

Det er stor pågang med henvendelser til legekontorene pr. telefon, blant annet angående koronatesting

Gjeldende fra 25.01.2021: Kriseledelsen har utarbeidet et dokument som sier noe om hvordan vi som ansatte skal forholde oss når det gjelder møter, hjemmekontor, brukerkontakt mm.

 

 

Du blir testet fordi du har symptomer som kan gi mistanke om covid-19.