Alle kommunale toaletter på badeplasser åpnes 01.04.2021. På grunn av koronasituasjonen er det forsterket renhold på toalettene.

Barnehager og skoler i Strand kommune er på grønt nivå.

 

Kommuneledelsen besluttet 14.04.2021 å følge retningslinjer fra regjeringen, og ikke ha lokale regler i tillegg til de nasjonale føringene, med unntak av følgende forskrift "Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Strand kommune, Rogaland (PDF, 12 kB)". Forskriften trer i kraft 09.06.2021 kl. 24:00, og gjelder inntil 23.06.2021 kl. 24:00.

Da det er økt smitte hos russen i nabokommunene på Nord-Jæren i forbindelse med «rulling i buss», har Strand fastsatt lokal forskrift for å unngå denne aktiviteten.

Dersom du er i minste tvil om smitte, ta kontakt med din fastlege for å avtale koronatest. Ikke møt på teststasjon uten avtale.

 

Det er stor pågang med henvendelser til legekontorene pr. telefon, blant annet angående koronatesting