Etter nasjonale innstramminger (25.03.-12.04.2021) har flere hatt spørsmål om krav om 2 meters avstand mellom gjester som ikke er i samme husstand på serveringssteder.

Som en følge av nye, nasjonale retningslinjer blir følgende tilpasninger gjort lokalt fra 25.03. til 12.04.2021:

Alle kommunale toaletter på badeplasser åpnes 01.04.2021. På grunn av koronasituasjonen er det forsterket renhold på toalettene.

Smittevernlegene i SUS sitt opptaksområde og sykehuset har drøftet de nye opplysningene som er gjort kjent av FHI og Statens legemiddelverk (SLV) knyttet til mulige bivirkninger i etterkant av AstraZeneca vaksinering.

Kommuneledelsen besluttet 25.03.2021 å følge retningslinjer fra regjeringen, og ikke ha lokale regler i tillegg til de nasjonale føringene.

Det er stor pågang med henvendelser til legekontorene pr. telefon, blant annet angående koronatesting