Koronavaksinasjon

Strand kommune gjennomfører vaksinasjon ut fra de føringer sentrale myndigheter legger opp til. Vaksinasjon foregår i Tau Aktivitetshus, Ryfylkevegen 1991, på Tau. Vaksinasjon er annenhver onsdag ettermiddag (partallsuker).

Ønsker du vaksine, ring vaksinetelefonen 90238311 mellom klokka 08:30 og 15:00. Du møter en automatisk telefonsvarer, og blir ringt opp.

OBS! I juli 2022 er det ikke vaksinering.

 

Koronavaksine - oppfriskningsdose for risikopasienter

NYHET: Tilbud om 4. dose
Alle over 80 år kan få 4. dose hvis de ønsker det. Dette er et tilbud, og det blir ikke sendt ut innkalling. Det må ha gått minst 4 måneder fra 3. dose. Har du gjennomgått Covid, trenger du ikke 4. dose. Ring vaksinetelefonen, 90238311, for å bestille tid.

Pfizervaksinen: oppfriskningsdose (4. dosen) til personer med nedsatt immunforsvar: 
Det skal gå minst 3 måneder fra den 3. dosen for denne gruppen

De det gjelder er personer 
 -som har gjennomgått organtransplantasjon
 -som har gjennomgått benmargstransplantasjon siste 2 år
 -med alvorlig immunsvikt og går på immundempende behandling *
 -som er under nyredialysebehandling.


* Link til medikamentliste for de som går på immundempende behandling.

 

Vaksine til 16- og 17-åringer

De som ikke har tatt første eller andre dose, men ønsker dette nå, kan kontakte vaksinetelefonen: 90238311. For å få en oppfriskningsdose må man ha fylt 18 år.

 

Vaksine til 12-15-åringer

Vaksinering av 12-15 åringer i Strand med Pfizervaksinen har foregått i regi av skolehelsetjenesten. En del ungdommer som ikke har fått tatt vaksiner pga. sykdom, vil få tilbud om vaksine på Tau Aktivitetshus. Det er mulighet for dose 2 for denne aldersgruppen. Ring vaksinetelefonen: 90238311
- Informasjon om Koronavaksine for ungdom (FHI)
- Om vaksinering og informasjon på flere språk (FHI)

 

Vaksine til 5-11 åringer

Barn mellom 5 og 11 år kan nå få en Pfizervaksinen med barnestyrke.  Koronavaksine til 5-11 år

Påmelding til vaksinetelefonen 90238311.

Samtykkeskjema til vaksinering av barn og unge under 16 år (PDF, 47 kB)  Dette skjemaet må tas med ved oppmøte til vaksinasjon, utfylt og underskrevet.

Alle fra 16 år og oppover anbefales å skaffe seg elektronisk ID og registrerer deg som ny brukar av ID-porten.

 

Oversikt over antall vaksinerte i Strand

Fremdrift i vaksinasjon:

Antall vaksinerte:

Vi har vaksinert 94,8 % av befolkningen over 18 år med 1.dose og 92,3 % av befolkningen over 18 år har fått 2. dose. Oversikt over 3. dose kommer snart. (01.02.2022).

FHI-vaksinasjonsstatestikk

Det som i første omgang takket nei til vaksinasjon, kan fortsatt kontakte kommunens vaksinetelefon 902 38 311 klokken 08:30-15:00.