Koronavaksinasjon

Strand kommune planlegger vaksinasjon ut fra de føringer sentrale myndigheter legger opp til.
Vaksinasjon foregår i Tau Aktivitetshus, Ryfylkevegen 1991, på Tau.
Ved spørsmål om eventuell endring av vaksinetidspunkt, ring vaksinetelefonen 90238311 mellom klokka 08:30 og 15:00.

Gå rett til overskrift på denne siden/ snarvei:

►Nyheter
►Studenter som er i Strand sommeren 2021
►Oversikt over antall vaksinerte
►Prioritering
►Har vi riktig kontaktinformasjon?
►Fastlege i annen kommune?
►Hvordan foregår vaksinasjonen?
►Parkering ved Tau aktivitetshus 

NYHETER:

1. Drop in vaksinering


Vi åpner opp for DROP IN vaksinering til de som ennå ikke har tatt første dose: Onsdag 4. august mellom klokka 15:00 og 19:00 på Tau Aktivitetshus kan du bare møte opp og melde deg ved inngangen. Ikke møt opp hvis du har symptomer eller er i karantene! OBS! DROP IN tilbudet er bare for innbyggere over 18 år og gjelder kun 1. dose.

2. Kortere intervall mellom 1. og 2. vaksinasjonsdose


FHI har nå gitt åpning for kommunene å tilby dose 2 med KORTERE INTERVALL enn 12 uker. Vi planlegger nå for dette og ber alle være litt tålmodige. Snart vil de første meldingene bli sendt ut med flytting av time til dose 2 tidligere enn forespeilet, men vi kan selvfølgelig ikke flytte alle samtidig. Planen er at ALLE skal få dose 2 tidligere, og ALLE vil etterhvert få en sms med ny tid. Ingen blir glemt, ikke ring vaksinetelefonen unødvendig.

--------


Studenter som er i Strand sommeren 2021


Studenter som studerer i utlandet kan ta kontakt med vaksinetelefonen, 90238311, for å få et tilbud om vaksine i Strand.

Studenter som studerer andre steder i Norge og er folkeregistrert på studiestedet, kan også ta kontakt for å få dose nummer 1 i Strand når deres aldersgruppe får tilbud. De kan ta kontakt med vaksinetelefonen, 90238311, for å få et tilbud om vaksine.

 

Oversikt over antall vaksinerte i Strand

Antall vaksinerte

Her finner du en oversikt over antall vaksinert i Strand hittil,  tabellen nedenfor viser totalt antall personer vaskinert og ikke antall doser satt den dagen.  De som har fått 2. dose inngår i antallet over de som har fått 1. dose.

 

Antall vaksinerte
Oppdatert dato: Antall 1.dose Antall 2.dose
07.juni 3937 2601
12. juni 4237 2897
21.juni 4669 3064
28.juni 5148 3280
5.juli 5618 3407
12. juli 5995 3461
19. juli 6344 3570
02. august 7927 3664

 

For mer detaljerte tall kan du se denne lenken.

Fremdrift i vaksinasjon:

Alle innbyggere i Strand som ikke har booket time eller reservert seg for vaksinasjon har nå fått følgende tekstmelding: 


Strand kommune ønsker å tilby deg vaksine mot Covid-19. Det er mange ledige timer de tre neste ukene. Vi ber deg om å logge inn på https://timebestilling.remin.no/strand for å bestille time eller reservere deg mot vaksinering. Ved spørsmål eller problemer ring 902 38 311 klokken 8-15Vaksinering av lærere og ansatte i barnehagen har startet, målet er at alle skal ha fått tilbud om 1. dose innen skolestart. Det er besluttet å gi tilbud om vaksinering til utrykningspersonell i politi, brann og redning i Strand kommune.

Vi har vaksinert 79,9 % av befolkningen over 18 år med minst 1.dose (02.08.2021)

Vi har full vaksinert 37,2 % av befolkningen over 18 år (02.08.2021)

Vi har stor kapasitet, men er avhengig av vaksineleveransene til en hver tid. Antall vaksiner tilsendt er begrenset og varierer noe fra kommune til kommune, og vi forholder oss til korte varslingsfrister. 


AstraZeneca er tatt ut av vaksinasjonsprogrammet.
De som har fått AstraZeneca som første dose, har fått tilbud om Pfizer som andre dose.

Janssen-vaksinen: Regjeringen har besluttet at Janssenvaksinen ikke skal tilbys i vaksinasjonsprogrammet, men åpner opp for at enkelte utvalgte grupper kan diskutere med en lege om de kan få tatt vaksinen allikevel. Både legeforeningen og folkehelseinstituttet fraråder bruk av Janssenvaksinen.
Fastlegene i Strand har reservert seg mot å tilby denne vaksinen. Det betyr at de som ønsker å få vurdert om de kan få denne vaksinen ikke kontakter fastelegen men rådes til å lese seg opp på Helsenorge.no og  henvende seg til private aktører.

Prioritering

Vi startet med å vaksinere de eldste, og vil fortsette fortløpende med vaksinasjoner nedover i aldersgruppene. De det gjelder vil bli kontaktet etter tur.

Informasjon fra FHI om prioriteringsrekkefølge og risikogrupper
 

Har vi riktig kontaktinformasjon

Vi ber alle om å sjekke at din kontaktinformasjon stemmer her.

Alle fra 16 år og oppover anbefales å skaffe seg elektronisk ID og registrerer deg som ny brukar av ID-porten.


Fastlege i annen kommune?

Innbyggere i Strand som har fastlege i en annen kommune, får tilbud om koronavaksine i Strand. Noen fastleger i andre kommuner kan ha tilbud til alle sine listepasienter, da velger en det som passer best.

Innbyggere som bor i andre kommuner, og som har fastlege i Strand, bes forholde seg til bostedskommunen. 

Hvordan foregår vaksinasjonen?


Parkering ved Tau Aktivitetshus

På grunn av mange som skal ta vaksine i Tau Aktivitetshus, er det nødvendig med endret trafikkmønster for parkering, inn- og utkjøring. Det er mulig å parkere på Strand videregående skole og Comrod i tillegg til på parkeringsplass ved Tau Aktivitetshus.

  Klikk for stort bilde