Koronavaksinasjon

Strand kommune planlegger vaksinasjon ut fra de føringer sentrale myndigheter legger opp til.

Vaksinasjon foregår i Tau Aktivitetshus, Ryfylkevegen 1991, på Tau.

 

Oversikt over antall vaksinerte i Strand

Antall vaksinerte

Her finner du en oversikt over antall vaksinert i Strand hittil,  tabellen nedenfor viser totalt antall personer vaskinert og ikke antall doser satt den dagen.  De som har fått 2. dose inngår i antallet over de som har fått 1. dose.

 

Antall vaksinerte
Oppdatert dato: Antall 1.dose Antall 2.dose
12.april 1845 581
19.april 2278 590
26.april 2642 595
03.mai 2957 725
10.mai 3147 932

 

For mer detaljerte tall kan du se denne lenken.

Fremdrift i vaksinasjon:
Uke 18: Vi har nå kommet til gruppe 6 som er personer mellom 45 og 54 år med moderat risiko. De som er i aktuell gruppe vil motta en sms fra kommunen. 

Vi har vaksinert over 20% av alle innbyggere i Strand med 1.dose.

Vi har stor kapasitet, men er avhengig av vaksineleveransene til en hver tid.
Antall vaksiner tilsendt er begrenset og varierer noe fra kommune til kommune, og vi forholder oss til korte varslingsfrister. 

Prioritering

Vi startet med å vaksinere de eldste, og vil fortsette fortløpende med vaksinasjoner nedover i aldersgruppene. De det gjelder vil bli kontaktet etter tur.

Informasjon fra FHI om prioriteringsrekkefølge og risikogrupper
 

Har vi riktig kontaktinformasjon

Vi ber alle om å sjekke at din kontaktinformasjon stemmer her.

Fastlege i annen kommune?

Innbyggere i Strand som har fastlege i en annen kommune, får tilbud om koronavaksine i Strand. Noen fastleger i andre kommuner kan ha tilbud til alle sine listepasienter, da velger en det som passer best.

Innbyggere som bor i andre kommuner, og som har fastlege i Strand, bes forholde seg til bostedskommunen. 


Parkering ved Tau Aktivitetshus

På grunn av mange som skal ta vaksine i Tau Aktivitetshus, er det nødvendig med endret trafikkmønster for parkering, inn- og utkjøring. Det er mulig å parkere på Strand videregående skole og Comrod i tillegg til på parkeringsplass ved Tau Aktivitetshus.

  Klikk for stort bilde 
 

 

AstraZeneca

Som resten av landet, har Strand kommune satt AstraZeneca-vaksinen på pause. Pfizer-vaksineringen fortsetter som planlagt.

Til helsepersonell og andre som har fått 1 dose med AstraZeneca-vaksinen:
FHI anbefaler å ta AstraZeneca-vaksinen ut av koronavaksinasjonsprogrammet på grunn av sjeldne, men alvorlige bivirkninger. Disse bivirkningene har oppstått de par første ukene etter vaksinasjon hos de som ble rammet.

FHI melder:
‘’❓ Hva med de som har fått første dose av AstraZeneca❓
Alle som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen får tilbud om en annen koronavaksine som dose 2.  Vi kommer tilbake med konkret informasjon om når og hvordan de som har fått første dose skal få andre dose. Vi vil understreke at den første dosen av AstraZeneca gir god beskyttelse mot covid-19 i minst 12 uker. ‘’

 I Strand ble de første vaksiner fra AstraZeneca satt 24. februar, det vil si revaksinasjon ca. 19. mai. Jeg regner med at FHI kommer med mer konkret informasjon før den tid. Alle skal få tilbud om en vaksine nr. 2 !

Anja de Jong, smittevernoverlege i Strand