Koronavaksinasjon

Strand kommune gjennomfører vaksinasjon ut fra de føringer sentrale myndigheter legger opp til.
Vaksinasjon foregår i Tau Aktivitetshus, Ryfylkevegen 1991, på Tau.
Ønsker du å melde deg opp til vaksine, ring vaksinetelefonen 90238311 mellom klokka 08:30 og 15:00.
Dette nummeret er også tilgjengelig for spørsmål eller behov for endring av vaksinetidspunkt.

Gå rett til overskrift på denne siden/ snarvei:

►Nyheter
►Oversikt over antall vaksinerte
►Prioritering
►Har vi riktig kontaktinformasjon?
►Fastlege i annen kommune?
►Hvordan foregår vaksinasjonen?
►Parkering ved Tau aktivitetshus 

NYHETER:

1. Dropp-inn vaksinasjon

Det er tilbud om dropp-inn vaksinering med Pfizer vaksinen på Tau Aktivitetshus for personer over 65 år (minst 5 måneder siden siste dose) og for helsepersonell (minst 6 måneder siden dose 2). Dette gjelder også for de som nå ønsker å motta første dose.
- Onsdag 1. desember kl. 16:00-18:00
- Onsdag 8. des kl. 16:00 - 19:00
- Torsdag 9. desember kl. 16:00 - 19:00 

2. Helsepersonell får nå tilbud om oppfriskningsdose

Nå har regjeringen åpnet opp for en oppfriskningsdose med Pfizervaksine til alle i omsorg og helse. Denne er aller viktigst for de som jobber med de pasientene som er mest utsatt for alvorlig sykdom hvis de blir smittet, dvs alle i omsorg. Men tilbudet gjelder for alt helsepersonell. 
Vi skjønner at det kan være en viss 'vaksinetrøtthet' blant noen av dere og prøver å gi et fleksibelt tilbud med at en kan velge dato og tid for oppmøte på Tau Aktivitetshus selv. Vi kan ikke gå rund og vaksinere i virksomhetene pga kort holdbarhet til vaksiner og at de kommer i flerdoseglass og ikke i enkeltdoser, og at ikke hele avdelinger kan vaksineres på likt pga ev. reaksjon etter vaksinen som kan innebære frafall fra jobb en dag eller to. 

Derfor håper vi at flest mulig bestiller time fra 24.11.2021 og utover slik at alle de som ønsker det kan få sin 3. dose før jul. Husk at det må gå minst 1 uke fra annen vaksine og minst 6 måneder fra dose nr 2!! Dette må du passe på selv når du bestiller time. (Er du usikker på når du fikk dose 2 kan du finne datoen for det på Helsenorge.no) For å bestille time kan du gå inn på https://timebestilling.remin.no/strand/ eller ringe vaksinetelefonen 90238311.
 

3. Oppfriskningsdose. Alle over 65 år skal få tilbud om dette. 
 

De under 80 år har fått tilbud via SMS. 
Viktig: det skal gå minst 5 måneder mellom dose 2 og oppfriskningsdosen.

4. Koronavaksine - 3. dose

Noen få utvalgte pasientgrupper med høy risiko for alvorlig sykdom blir anbefalt å få en 3. dose med koronavaksine. For de det gjelder skal behandleren på sykehuset kontakte deg og be deg ta kontakt med vaksinekontoret i kommunen du bor i. Det kan imidlertid ta litt tid før en får beskjed om det, derfor kan de som åpenbart hører inn i denne gruppen ta kontakt med vaksinetelefonen selv for å melde seg opp til en 3. dose. OBS: det skal gå minst 4 uker mellom dose 2 og 3, og dette gjelder kun personer over 18 år. 

De det gjelder er personer 
 -som har gjennomgått organtransplantasjon
 -som har gjennomgått benmargstransplantasjon siste 2 år
 -med alvorlig immunsvikt og går på immundempende behandling *
 -som er under nyredialysebehandling.

Personer som er under cellegiftbehandling anbefales å kontakte behandlende spesialist, for å planlegge vaksinetidspunkt utfra hva som passer best med tidspunkt for cellegiftkur.

Hvis du er i en av ovenstående grupper og bør få tatt en 3. dose kan du ringe kommunens vaksinetelefon 90238311. Er du i tvil avventer du informasjon fra spesialist på sykehuset.

* Link til medikamentliste for de som går på immundempende behandling.

 

5. Vaksine 12-15-åringer

Vaksinering av 12-15 åringer i Strand med Pfizervaksinen har foregått i regi av skolehelsetjenesten. En del ungdommer som ikke har fått tatt vaksiner pga. sykdom, vil få tilbud om vaksine på Tau Aktivitetshus. Evt. ring vaksinetelefonen: 90238311 
- Informasjon om Koronavaksine for ungdom (FHI)
- Om vaksinering og informasjon på flere språk (FHI)

6. Vaksine av 16- og 17-åringer

Strand kommune tilbyr vaksine til de som er født 2004 og 2005. Alle de det gjelder får beskjed om dette. Alle de som ønsker det har fått første dose, andre dose planlegges i begynnelsen av desember. De som ikke har tatt første dose, men ønsker dette nå, kan kontakte vaksinetelefonen: 90238311

Samtykkeskjema til vaksinering av barn og unge under 16 år (PDF, 47 kB)  Dette skjemaet må tas med ved oppmøte til vaksinasjon, utfylt og underskrevet.

Alle fra 16 år og oppover anbefales å skaffe seg elektronisk ID og registrerer deg som ny brukar av ID-porten.

 

Oversikt over antall vaksinerte i Strand

Fremdrift i vaksinasjon:
Vi har vaksinert 92,6 % av befolkningen over 18 år med 1.dose og 89,8 % av befolkningen over 18 år har fått 2. dose.
(30.11.2021).

FHI-vaksinasjonsstatestikk

Det som i første omgang takket nei til vaksinasjon, kan fortsatt kontakte kommunens vaksinetelefon 902 38 311 klokken 08:00-15:00.

AstraZeneca er tatt ut av vaksinasjonsprogrammet. 

Janssen-vaksinen: Regjeringen har besluttet at Janssenvaksinen ikke skal tilbys i vaksinasjonsprogrammet.

Prioritering

Vi startet med å vaksinere de eldste, og vil fortsette fortløpende med vaksinasjoner nedover i aldersgruppene. De det gjelder vil bli kontaktet etter tur.

Informasjon fra FHI om prioriteringsrekkefølge og risikogrupper
 

Har vi riktig kontaktinformasjon

Vi ber alle om å sjekke at din kontaktinformasjon stemmer her.

Alle fra 16 år og oppover anbefales å skaffe seg elektronisk ID og registrerer deg som ny brukar av ID-porten.


Fastlege i annen kommune?

Innbyggere i Strand som har fastlege i en annen kommune, får tilbud om koronavaksine i Strand. Noen fastleger i andre kommuner kan ha tilbud til alle sine listepasienter, da velger en det som passer best.

Innbyggere som bor i andre kommuner, og som har fastlege i Strand, bes forholde seg til bostedskommunen. 

Hvordan foregår vaksinasjonen?


Parkering ved Tau Aktivitetshus

På grunn av mange som skal ta vaksine i Tau Aktivitetshus, er det nødvendig med endret trafikkmønster for parkering, inn- og utkjøring. Det er mulig å parkere på Strand videregående skole og Comrod i tillegg til på parkeringsplass ved Tau Aktivitetshus.