Koronavaksinasjon - informasjon til de som får sms om vaksinasjon

Har du fått SMS fra Strand kommune vedrørende vaksinasjon?

Du må vurdere om du har forhøyet risiko for sykdom ved Covid-19 og dermed kommer i en prioritert gruppe. Dersom du ikke har forhøyet risiko trenger du ikke å foreta deg noe nå. Du vil få innkalling senere. Hvis du allerede har fått vaksine trenger du heller ikke å gjøre noe.

Hvem har forhøyet risiko?
Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

  • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
  • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer 
  • Diabetes 
  • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året 
  • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
  • Demens 
  • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 
  • Hjerneslag

DERSOM du har en av sykdommene OG ønsker vaksine gå til https://timebestilling.remin.no/strand for å registrere deg. Du må bekrefte at du ønsker å stå på venteliste og svare på hvilken risikogruppe du tilhører. Når din gruppe vaksineres, vil du bli kontaktet. Får du tekniske problemer med registrering ring 902 38 311 hverdager 08:00-15:00.

Når innbyggere med forhøyet risiko er vaksinert vil innbyggere få tilbud fortløpende etter alder uavhengig av om en har registrert seg i Remin eller ikke.

Strand kommune utfører vaksinasjon ut fra føringer fra sentrale myndigheter. Vaksinasjon foregår på Tau Aktivitetshus, Ryfylkeveien 1991, Tau. Det er for tiden vaksine fra Pfizer som gis med 6 ukers mellomrom.

Dette er et tillitsbasert system som vi forventer befolkningen følger.