Ny runde i kommunal kompensasjonsordning til virksomheter med forretningsadresse i Strand kommune som er særlig hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte til virksomheter innenfor overnatting, servering, sports- og fritidsvirksomheter (utenom idrettslag), detaljhandel (utenom dagligvare) som har måttet stenge deler av 1. halvår 2021, og reisebyrå og - arrangører. Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger kan også søke. Er du i målgruppa? Les utlysningsteksten nedenfor.

Nyttige lenker for næringslivet under koronapandemien: