Strand kommune har mottatt kr 554 000 i ny kommunal kompensasjonsordning til virksomheter med forretningsadresse i Strand kommune som er særlig hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte til virksomheter innenfor reiselivs- arrangements- og serveringsnæringene, og til de som tilbyr aktiviteter til reiselivet. Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger kan også søke.

Nyttige lenker for næringslivet under koronapandemien: