Lenker til mer informasjon om støttepakke til lokalt næringsliv med mer: Regjeringen.no

Registrering av gjester skal skje fra 12.oktober 2020.

Retningslinjer for smittevern for serveringsstedene i Strand kommune.

Regjeringen har i krisepakke, fase 3 for 2020, kommet med forslag om å sette av 600 mill. kroner til kommunale næringsfond. Saken ble endelig behandlet i Stortinget 19.juni.

Det er et økende antall tilreisende til vår kommune, både fra andre steder i Norge og fra utlandet. Både Helsedirektoratet og NHO har informasjonsmateriell for reiseliv:

Når det gjelder næringslivet, forholder kommunen seg til sentrale retningslinjer. Vi samler informasjon om koronaviruset som kan være nyttig for næringslivet: