Hvem skal du kontakte?


HVEM SKAL DU KONTAKTE FOR Å BLI TESTA FOR KORONA
INGEN skal møte opp på legesentrene for å bli testa. Heller ikke møte opp på luftveislegevakt uten avtale. Det legges ikke opp til ordinær testing i helgene.

De med symptomer eller som er nærkontakter eller som har vært i utlandet:

     Innbyggere i Strand, som har fastlege i Strand
     Kontakt fastlegen og avtal tidspunkt for testing.

     Innbyggere i Strand, som ikke har fastlege i Strand
     Kontakt Jørpeland legesenter, telefon 51742100.

     Turister/ besøkende som har fastlege i Stavanger eller Sandnes:
     Kontakt din hjemkommune

     Øvrige turister/besøkende:

     Kontakt Jørpeland legesenter, telefon 51742100.

Trenger du test før reise til utlandet?
Slike tester tas kun av private aktører, og disse finnes ikke i Strand. 

Gratis tilbud finnes i Sandnes, gå innpå https://salubritas.no/ Mobil 77 28 13 00.SPØRSMÅL OM KORONA TIL STRAND KOMMUNE
Lurer du på noe om korona, kan du sende spørsmål til e-post korona@strand.kommune.no

 

HELSEPERSONELL OG SMITTESPORING FRA ANDRE KOMMUNER
Kontakt smittevernlege telefon 901 95 113 (sms fungerer ikke) eller e-post smittevernoverlegen@strand.kommune.noGENERELLE SPØRSMÅL OM KORONA
Ring Helsedirektoratets nasjonale koronatelefon: 81555015.